ความเห็น 619758

เปลือยความสุข (25) : เดินทางไกล ไปทางเรือ... (ส่งลูกไปเรียนพิเศษที่บ้านนอก ภาค 2)

เขียนเมื่อ 

ขออนุโมทนาบุญ ที่หลานเณรได้เพียรประพฤติปฏิบัติ  กุศลผลบุญย่อมยิ่งใหญ่คุ้มครอง พ่อ แม่ ปู่ย่าตายาย ยิ่งนัก

  • น่าปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยแนวคิดของอาจารย์ค่ะ
  • การเรียนพิเศษในรูปแบบวิถีธรรมชาติ