ความเห็น 619643

เปลือยความสุข (25) : เดินทางไกล ไปทางเรือ... (ส่งลูกไปเรียนพิเศษที่บ้านนอก ภาค 2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ...พี่แก้ว อุบล จ๋วงพานิช

ปีนี้ลูกเณร ตั้งใจเหลือเกินว่าจะบวชให้นานที่สุด  แต่ปัญหาหลักก็อยู่ที่ว่คุณปู่ไม่มีเวลาไปนอนเป็นเพื่อน  ท่านห่วงหลานเหลือเกิน  ผมเองก็ไม่ค่อยมีเวลาได้กลับบ้าน...

การตื่นนอนในตอนตี 5  เพื่อทำวัตรเช้าได้สอนให้ลูกเณรตื่นตัวและรับผิดชอบตนเองเป็นอย่างมาก  ผมมีโอกาสได้ไปค้างที่วัด 1 คืนก็พลอยได้ตื่นในตอนตี 5  ด้วยเช่นกัน

ปีหน้า, ดีไม่ดี  น้อนแดนไท  น่าจะเป็นอีกคนกระมังครับที่จะบวชเณรในภาคฤดูร้อน