ความเห็น 619615

เปลือยความสุข (25) : เดินทางไกล ไปทางเรือ... (ส่งลูกไปเรียนพิเศษที่บ้านนอก ภาค 2)

เขียนเมื่อ 

 

  • พักนี้  เดินทางบ่อยมาก  และยังต้องจัดการกับอีกหลายเรื่อง  เลยพลอยให้หายหน้าหายตาไปจากการเขียนบันทึก
  • ....
  • ในปีนี้  น้องแดนแสดงท่าทีการสนใจที่จะบวชเณรมาก  แกรบเร้าให้พี่เณรไปบอกเจ้าอาวาสให้ช่วยบวชให้  แต่มีข้อแม้ว่าจะไม่ยอม "ตัดจุก"
  • ผมอยากให้ลูก ๆ  ได้เรียนรู้เรื่องราวอันเป็นวิถีวัฒนธรรมของชุมชน  ผ่านการเข้าร่วมการงานหรือพิธีกรรมในเทศกาล หรือโอกาสต่าง ๆ
  • น้องดินเริ่มเปรียบเทียบได้แล้วว่า  ในแต่ละหมู่บ้านมีพิธีกรรมที่ไม่เหมือนกันเสียทั้งหมด  ผมและคุณปู่จึงต้องอธิบายให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ ...
  • ผมดีใจที่ลูก ๆ  ไม่เบื่อที่จะไปวัด ...  อย่างน้อยเขาก็ได้เห็นวิถีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศาสนา  และที่สำคัญคือได้ลงมือทำเรื่องบางเรื่องด้วยตนเอง
  • .....
  • หวังว่าพ่อคงสบายดีนะครับ