ความเห็น 6194

KM เพื่อเกษตรธรรมชาติและอาหารปลอดสารพิษ จ. พิจิตร (๒)

beam2501
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ทางภาคใต้พื้นที่ทางการเกษตรสภาพความเป็นกรด และ

ด่าง ค่อนข้างสูงมากอยากให้ทางภาครัฐรณรงค์โดยการประชา

สัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนโดยการให้หันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ

เพื่อปรับปรุงดินเป็นการสร้างความสมดุลย์ทางธรรมชาติ