ความเห็น 619241

เปลือยความสุข (25) : เดินทางไกล ไปทางเรือ... (ส่งลูกไปเรียนพิเศษที่บ้านนอก ภาค 2)

เขียนเมื่อ 

ปลื้มใจแทนพ่อแม่

เณรน้อยน่ารัก น่าศรัทธามาก