ความเห็น 619078

เปลือยความสุข (25) : เดินทางไกล ไปทางเรือ... (ส่งลูกไปเรียนพิเศษที่บ้านนอก ภาค 2)

เขียนเมื่อ 

การบวชได้ถือเป็นวิริยอุสาหะอย่างสูง เพราะพี่เคยไปปฏิบัติธรรม 3 วัน ยังต้องใช้ความตั้งใจ ความอดทน เมื่อผ่านมาได้ เราภาคภูมิใจมาก

ดังนั้นเณรน้อยสามารถบวชได้อีกเป็นครั้งที่ 2 น่าภาคภูมิใจมากค่ะ