ความเห็น 619

ตัวอย่าง ข้อความ ๑

ตัวอย่าง ข้อคิดเห็น
IP: xxx.143.238.97
เขียนเมื่อ 
หงส์หลีกเร้นจากกา เฉกเช่น บัณฑิตหลีกเร้นจากคนพาล
หงส์บินเข้าหาดวงอาทิตย์ เพราะ บัณฑิตเมื่อสดับธรรมแล้วย่อมอยู่เป็นสุข