ความเห็น 61672

“ตลาดนัดความรู้เกษตรธรรมชาติ” ที่พิจิตร

คุณพิสิษฐ์
IP: xxx.91.35.241
เขียนเมื่อ 
ไคโตซาน สารมหัศจรรย์ ...ทางเลือกใหม่ของเกษตรกร รายละเอียด : ปูแดง ไคโตซาน เป็นสารอาหารเข้มข้นชนิดน้ำ เป็นสารไบโอโพลีเมอร์ชีวภาพ ที่สกัดมาจากธรรมชาติ 100%  ไร้สารเคมี เป็นสารปรับสภาพดินและน้ำ  ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มผลผลิตพืชทุกชนิด ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง และสัตว์ทุกชนิด ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ หรือผู้บริโภค ไม่เป็นพิษตกค้าง และไม่เป็นอัตรายต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับ นาข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น กล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ฯลฯ และสัตว์ทุกชนิดปูแดงไคโตซานมีประโยชน์อย่างไร
  1. เป็นสารปรับสภาพดินและน้ำ
  2. ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์
  3. เป็นตัวช่วยให้พืชกินอาหาร กินปุ๋ยได้ดี ช่วยเร่งรากเร่งใบ เร่งลำต้น เร่งดอก เร่งผล ทำให้พืชและสัตว์โตเร็ว และแข็งแรง
  4. สร้างความต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดี
  5. ใช้เคลือบเมล็ดพันธ์
  6. ใช้ในการยืดอายุและรักษาคุณภาพผลผลิต
  7. ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์
  8. ทำให้ผลผลิตสูงขึ้น มีคุณภาพดี ปลอดสารพิษ
  9. ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์ และลดอาการท้องเสียของสัตว์ทุกชนิด เช่น ไก่ เป็ด หมู วัว ควาย ฯลฯ
   วิธีการใช้      พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักทุกชนิด นาข้าว                                   -  ฉีดพ่นทางใบ อัตราส่วน 10-20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน                                   สัตว์ทุกชนิด                                    - ผสมรวมกับอาหาร หรือผสมกับน้ำ อัตราส่วน 10-20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ให้สัตว์กิน  ปูแดง ไคโตซาน  ผ่านการวิเคราะห์สารพิษตกค้างจากงานวิจัยสภาวะแวดล้อม ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนเพาะปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผลการวิเคราะห์มีความปลอดภัยในการนำมาใช้กับพืช ผัก ผลไม้ และสัตว์ ฯลฯรายงานเลขที่ 246-12-47 วันทดสอบ 14-21 ธ.ค.47  สนใจสั่งซื้อหรือจัดจำหน่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณพิสิษฐ์  04-0278889    ยินดีให้คำปรึกษาครับผม *-*