ความเห็น 6166

การศึกษาปัจจุบัน

คณิน
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

  พื้นฐานการท่องจำ  นำไปสู่การใช้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่ต้องอาศัยครู อาจารย์  ที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างเต็มที่ ในการชักนำ  เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามเป้าหมายของหลักสูตร น่าสังเกตนะครับว่า  มีผู้รับผิดชอบการศึกษาหลายกลุ่ม หลายสมัย ที่นำพากันซึ่งการเปลี่ยนแปลง  ปฏิรูป  แต่ทำไมยิ่งทำเหมือนยิ่งทำให้เยาวชนไทยล้าหลังในแทบทุกเรื่อง  ทั้งเรื่องวิชาการและความประพฤติ  ผู้คนเช่นเรา ๆ กลับนึกถึงวิธีการเรียนการสอนแบบคุณพ่อคุณแม่  ที่เราได้รับจากครูรุ่นก่อน ๆ ที่ใครต่อใครบอกว่าเต่าล้านปี  แต่ทำให้เราได้ดีเช่นทุกวันนี้

 

<center><img src="http://gotoknow.org/file/kaninu/G mail.png" border="0" /></center>