ความเห็น 616471

บทพิสูจน์คุณค่าความเป็นคนที่พอเพียงหลังเกษียณอายุราชการของผม

เขียนเมื่อ 

....เยี่ยมมากเลยครับ อาจารย์ธเนศ ผมชื่นชมท่านจริง ๆ ถ้ามีแผนที่บ้าน ผมจะแวะมาเยี่ยมแน่ ๆ มีหลาย ๆ เรื่อง อยากคุยกับท่าน