ความเห็น 616458

บทพิสูจน์คุณค่าความเป็นคนที่พอเพียงหลังเกษียณอายุราชการของผม

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับอาจารย์
  • ได้อยู่กับธรรมชาติ
  • คนที่รู้ใจ  เข้าใจ
  • ขอให้ท่านมีความสุข
  • อย่าลืมมาให้ความรู้แก่ลูกศิษย์นะครับ
  • ตัวอย่างที่ดี ดีกว่าคำสอนใดๆ
    น่าจะใช้ได้นะครับ
  • จะติดตามท่านนะครับ