ความเห็น 61643

ร่วมมือกันสู้ไข้เลือดออก

    ก่อนอื่นต้องขอชมฝีมือการถ่ายรูปของ ลุงปุ๊ ก่อนนะสวยดีค่ะโดยเฉพาะรูปพวกวัด, พระ, โบราณสถาน,  โบราณวัตถุ.ในทุกป้ายที่ติดตาม (เปลี่ยนอาชีพได้ละมั้ง)