ความเห็น 616202

มีเรื่องจาก"สามก๊ก" มาฝาก : สงครามลิ้น

เขียนเมื่อ 

คุณมะยม ช่างสังเกตนะครับ

  • จูล่งนั้น มีตัวแสดงประมาณ 3 คน
  • โลซก 2 คน
  • บังทอง 2 คน
  • เล่าเสี้ยนประมาณ 3 คน เข้าใจว่าเพื่อให้เหมาะสมแต่ละวัย

คุณ Nana

  • ลองดูความหมายของเพลงที่นี่ครับ <Click>