ความเห็น 613995

บทพิสูจน์คุณค่าความเป็นคนที่พอเพียงหลังเกษียณอายุราชการของผม

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ อาจารย์
  • ช่างเป็นชีวิตที่น่าอิจฉา
  • บ้านสวยน่ารัก
  • ป้าแดง ซื้อหนังสือ ทำธรุกิจอะไรดีหลังเกษียณ อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจ เพราะแปลจากฝรั่ง
  • หลักเศรษฐกิจพอเพียง น่าจะดีกว่าเป็นไหนๆนะคะ
  • รอบๆบ้าน ป้าแดง ก็พยายาม ปลูกไม้ผลค่ะ แต่ไม่ค่อยรอดค่ะ ยังไม่ให้ผลก็ยืนต้นตายซะแล้ว
  • หวังว่า อาจารย์ คงได้รับการอนุมัติให้ เออรี่นะคะ