ความเห็น 61062

รอยต่อของกาลเวลา

เขียนเมื่อ 

รอยต่อแห่งกาลเวลา...

ล้วนมีเงื่อนมากมาย...เข้ามา...

ทำให้รอยต่อ...นั้นบางครั้งห่างออกไป...

และยิ่งห่าง...ออกไป...

บางครั้ง...

ทำให้รอยต่อ...นั้น...

ขาดห้วงไป...แห่งกาลเวลา...