ความเห็น 5954

ช่วยกันสะกัดข้อคิดจาก “แดจังกึม”

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.144.160.245
เขียนเมื่อ 
นี่ก็เป็นเหตุผลเดียวกับที่เราไม่ใช้คำว่า "การแข่งขัน" ใน Vision ของ NUQA หรือ NUKM แต่ว่าจะใช้คำว่า "เจริญรุ่งเรือง" แทน