ความเห็น 5940

ปวดเท้ากับหนังหนาๆ...ปัญหาต่อเนื่อง??

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.144.143.2
เขียนเมื่อ 

ทวงการบ้านจากทีมเทพธารินทร์ค่ะ

๑. เล่าประสบการณ์ในตลาดนัดความรู้ ทีมได้เรียนรู้อะไรบ้าง

๒.ทีมมี Passion Plan อะไรหลังจากได้ร่วมตลาดนัดความรู้แล้ว