ความเห็น 592321

ความจริงแบบไหน ที่เป็นจริง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คลิกไปดูมีหลายบันทึกและหลายลิงค์ .....ดูเหมือนว่าคุณ conductor ย้ำในหลายบันทึกว่าการตัดสินใจไม่ใช่การเลือกคำตอบปรนัย  เกิดความสงสัยว่า ในทางปฏิบัติ การเลือกกระทำหรือไม่กระทำอะไร ต้องอธิบายเหตุผลประกอบทุกๆครั้งเสมอไหมคะ ..มันมีจุดที่ใครก็ไม่ฟังใครไหม...คือไม่ว่าจะอธิบายเหตุผลอะไรก็ไม่คิดว่าจะมาจากความจริงหรอก  .อย่างนี้น่ะค่ะ