ความเห็น 592230

ความจริงแบบไหน ที่เป็นจริง

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ...เข้ามาอ่านแล้วสองรอบ อ่านแล้วก็คิดอะไรต่อมิอะไรไปหลายอย่าง คิดไปถึงที่มาของความจริง อะไรจึงเรียกว่าข้อเท็จจริง ความน่าเชื่อถือในความจริง ความมั่นใจว่าน่าจะเชื่อถือตามข้อมูลที่โน้มน้าวว่าจริง ฯลฯ อีกอย่างหนึ่งคือ อยากทราบว่าคุณ conductor เคยเขียนเรื่องอคติไว้ตรงไหนหรือยังคะ.....อยากฟังความคิด เรื่องอคติในมุมคิดของคนเป็นนาย...(เรียกว่าเข้ามาขอร้อง ขออ่านเอาดื้อๆค่ะ..ขอบคุณนะคะ)