ความเห็น 592178

ความจริงแบบไหน ที่เป็นจริง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกท่านครับ

บันทึกนี้ เขียนขึ้นเพื่อเตือนคนเป็นนาย ตามประเด็นที่ผมเห็น ซึ่งประเด็นหลักยังเป็นเรื่องอคติครับ อคติทำให้การตัดสินใจผิดเพี้ยนด้วยเรื่องราวในอดีต ไม่เป็นการตัดสินใจที่ใช้สติและอยู่กับ (บริบทของ) ปัจจุบัน

คงจะไม่มีประโยชน์ที่จะมาเขียน wishlist ว่า "คนอื่น" จะต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นตามที่เราเห็นว่าควร ข้อเท็จจริงก็คือเราไม่สามารถบังคับใจใครได้ ในเมื่อบังคับใจเขาไม่ได้ เวลาเขาไม่อยู่ต่อหน้าเรา เขาก็อาจไม่เป็นเหมือนที่เราอยากให้เขาเป็นอยู่ดี ใครจะไปนั่งเฝ้าคนอื่นให้เป็นไปอย่างที่เราอยากให้เป็นได้ตลอด (ถ้าใครทำได้ ช่วยบอกนักการเมือง กับสื่อมวลชนหน่อยซิครับ จะเป็นกุศลกับคนทั้งประเทศ)

ข้อสังเกตโดยรวม: ลูกที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขแท้ๆ เวลาบอกให้เขาทำอะไร เขาทำไหมครับ -- ใจเดียวที่เรามีสิทธิ์ที่จะควบคุมได้คือใจของเราเอง แม้กระนั้นก็ยังคุมไม่ค่อยได้เลยนะครับ

ในบันทึกพูดถึงหนังเรื่อง the Vantage Point ซึ่งก็เป็นบทเรียนเช่นกัน ว่าแม้สิ่งที่เกิดขึ้นจะดูสมจริงและสมเหตุผลเป็นอย่างมาก ข้อเท็จจริงกลับอาจเป็นอีกอย่างหนึ่ง หากผู้บริหารไม่มีสติที่จะแยกแยะ ไม่พิจารณาสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบ ก็อาจจะหลุดได้ครับ เมื่อหลุดแล้ว คงจะเสียหายร้ายแรงกว่าความผิดพลาดในระดับที่ต่ำกว่า

ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารก็ไม่สามารถที่จะ "ละเอียดรอบคอบ" จนไม่ทำอะไรเลยได้เช่นกัน ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้ว ตัวผู้บริหารเองกลับเป็นคอขวดขององค์กร ซึ่งมีผู้บริหารหรือไม่มี ก็มีผลเท่ากัน คือองค์กรไม่เดินไปข้างหน้าอยู่ดี

กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10 -- ที่สำคัญไม่ใช่ข้อปฏิบัติ 10 ข้อครับ แต่เป็นความตอนท้ายที่ให้พิจารณาก่อน [บันทึกของอาจารย์คนไร้กรอบเรื่องนี้]; ธรรมะคือการปฏิบัติ ไม่ใช่คิดเฉยๆ ครับ

โดยรวมก็ไม่ได้เห็นขัดแย้งกับทุกท่านหรอกนะครับ