ความเห็น 58807

โครงการสังเคราะห์การท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอน กับ “หัวใจการถอดบทเรียน”

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ปภังกรครับ

หากเข้าไปเยี่ยมแล้ว เกิดไอเดียอย่างไร จงขายไอเดียนั้นกับชาวบ้านด้วยนะครับ

ที่ ม.อุบล มีเครือข่าย ของ สกว.อยู่ด้วยนะครับ

อาจมีงานพัฒนา วิจัย ดีๆที่สร้างสรรค์ปัญญารากหญ้าได้ครับ