ความเห็น 583835

The Toyota Way (BM 2) : 2 เสาหลัก 5 หลักการ

เขียนเมื่อ 
  • ใช่แล้วครับ
  • เท่ากับ Continuous Quality Improvement เขียนย่อๆ ว่า CQI ครับ