ความเห็น 583682

หอมกลิ่น...ดอกรัก

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

มาอ่าน ศน.อ้วน สร้างความตระหนก เอ๊ย ตระหนัก ครับ

เผอิญว่าผมสอนหลายวิชา อิๆ เห็นสื่อการสอนภาษาอังกฤษมีเยอะมาก

ทั้งภาพ สีสัน เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบฝึก หัดอ่าน จำศัพท์ ฯลฯ

ในอินเทอร์เน็ตก็มีเพียบ...

ของภาษาไทยมีไม่น้อย แต่ก็น่าจะมีได้มาก และหลากหลายกว่านี้

แต่ผู้สอนต้องผสมผสานให้มีความกลมกลืน

จาก รู้จัก เข้าใจ จำได้ ใช้เป็น ฯลฯ

ก็จะสนุกทั้งคนเรียน และคนสอนครับ