ความเห็น 583661

หอมกลิ่น...ดอกรัก

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...คุณครูผู้ไม่แสดงตน

ดิฉันสอนภาษาไทยชั้น ม.1-ม.และมีความสนใจที่จะทำแบบฝึกทักษะการคิดระดับสูงสำหรับนักเรียนมัธยมค่ะ

หากไม่รบกวนจนเกินไป ขอท่านช่วยแนะนำเรื่องการจัดทำแบบฝึกด้วย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะ

 

·     ต้องขอโทษด้วยค่ะ...ที่ไม่ได้มาตามนัด..หากคุณครูรออ่านอยู่

·     แต่ไม่เป็นไรนะคะ..คิดว่าคุณครูคงมีเวลาทันอยู่ในการวางแผนงาน

·     เอ..จะเริ่มต้นอย่างไรดีคะนี่..จะได้ให้คุณครูชัดเจนทั้งกระบวนการ

·     ขอเริ่มที่คำว่า " ทักษะการคิดระดับสูง" นะคะ

·     เป้าหมายของคุณครูน่าจะอยู่ที่ มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ ทั้งของ สพฐ.(ประกันคุณภาพภายใน) และ ของ สมศ. (ประกันคุณภาพภายนอก) มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์   

·     หมายความว่า ..สื่อแบบฝึก.. ของคุณครูที่จะสร้างขึ้น  ต้องตอบโจทย์มาตรฐานที่ ๔ นี้ได้   คือ..คุณครูต้องปักธง..ไว้ว่านักเรียนของคุณครูต้องแสดงความสามารถด้านการคิด..ได้ตามมาตรฐาน..นะคะ

 

·      มาตรฐานที่ ๔ นี้แหละค่ะ..ที่ผลการประเมินของ สมศ. ทั้งรอบแรก และ รอบที่สอง..ออกมาไม่น่าพึงพอใจ  โดยรอบแรกสถานศึกษาส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับปรับปรุง...พอมาในรอบสองดีขึ้นหน่อย คือขึ้นไปอยู่ระดับพอใช้.. จะมีเป็นส่วนน้อยที่ขึ้นไปอยู่ในระดับดี และ ดีมาก  นั่นคือผลต้องปรากฏชัดเจน

·      ศน.อ้วน(ขออนุญาตเรียกตัวเองสั้น ๆอย่างนี้นะคะ) เคยเป็นผู้ประเมินภายนอก สังกัดบริษัท ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖-๒๕๔๙   แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็น ผู้ประเมินอภิมานภายนอก ของ สมศ.แล้วค่ะ  หน้าที่ก็คือ ประเมิน "รายงานการประเมินของบริษัทที่ประเมินภายนอก" อีกครั้งหนึ่ง    เพื่อ สมศ.จะให้การรับรองหรือไม่ต่อไป   

·     จากประสบการณ์ในการเป็นผู้ประเมินก็จะรับผิดชอบประเมินคุณภาพผู้เรียน มฐ. ๑ - ๗ โดยตลอดมา  ยืนยันได้ว่า มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาค่อนข้างประสบผลสำเร็จน้อย (A3)  เพราะ  ความตระหนัก (A1) ความพยายาม(A2) มีร่องรอยปรากฏน้อย..ค่ะ   จึงส่งผลให้นักเรียนแสดงความสามารถด้านการคิดได้น้อย

 

·     ดังนั้น..จึงชื่นชมที่คุณครูมาถูกทางแล้วค่ะ..

·     คุณครูกำลังมีความพยายาม(A2)..ที่จะนำพานักเรียนสู่หลักชัย..ด้านการคิด...เยี่ยมค่ะ

·     ภาวนาในใจว่า..สาธุ..ขอให้มีคุณครูภาษาไทย..หรือคุณครูทุกสาระ..เข้ามาอ่านด้วย..เพื่อจะได้แนวทางด้วยกัน..เราจะขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน..ด้วยกัน  (จริง ๆ แล้ว สพฐ.ได้เริ่มในปีที่แล้ว หลังจากผลการประเมินของ สมศ.ปรากฏ  ก็มีการเคลื่อนไหวอย่างมาก..)  แต่คุณครูอีกหลายท่านอาจยังไม่ทราบ..

·     พักก่อนนะคะ..เดี๋ยวคุณครูอ่านจนตาลาย...ตอนนี้ ศน.อ้วนกำลังสร้างความตระหนักค่ะ...(คริ..คริ..)

·     จบตอน ๑ ค่ะ..ขอดื่มกาแฟก่อนค่ะ..หิวแล้ว