ความเห็น 58322

Food Science/HR/2

พจนารถ ซีบังเกิด
IP: xxx.120.205.190
เขียนเมื่อ 

ถึงนักศึกษา Agribusiness and Food Industry Management - KMITL ทุกท่าน

ขอแจ้ง Assignment ของการแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง Performance Management ในวันนี้อีกครั้งนะคะ คนที่ไม่เข้าเรียนวันที่ 6 สิงหาคม จะได้ตามทันและทำการบ้านได้

ให้ Search ใน Internet เพื่อหาบทความสั้นๆที่เกี่ยวกับ Performance Management อ่านทำความเข้าใจและ เขียนสรุปเป็นภาษาไทยพร้อมวิเคราะห์และแสดงความเห็นของคุณที่มีต่อบทความนั้น โดยมีเงื่อนไขคือ

  • ไม่ Search ผ่าน Google แต่ให้ลองหาจาก Search Provider อื่นๆ ดูบ้าง (วัตถุประสงค์คือต้องการให้รู้จัก search engine providers เพิ่มขึ้น) เช่น ask.com, msn.com,etc.
  • ไม่ต้องพิมพ์หรือคัดลอกบทความนั้นมาให้อาจารย์ เพียงแต่บอก Weblink มาว่าบทความนั้นได้มาจาก Website ไหน และ Search ผ่าน Search Provider อะไร อาจารย์จะ Click เข้าไปดูเอง

เมื่อ 25 คนทำการบ้านนี้ นอกจากจะเข้าใจเรื่อง PM เพิ่มขึ้นแล้ว ยังจะได้รู้จักแหล่งในการค้นหาข้อมูลเพิ่มขึ้นโดยเรียนรู้จากเพื่อนๆด้วย

พจนารถ