ความเห็น 58222

การแก้ความทุกข์ด้วยปัญญา???

เขียนเมื่อ 
หากจะถามว่าคนส่วนใหญ่รู้ไหมว่า"ปัญญา" เป็นอย่างไร ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ รู้ แต่ที่สำคัญอยู่การรู้จักใช้ปัญญา เป็นเรื่องสำคัญ ถ้าแค่รู้ แต่ใช้ไม่เป็น ก็น่าจะเข้าตำรา "มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด" ครับ ฉะนั้นคนเราน่าจะเรียนให้รู้จักใช้ปัญญามากกว่าเรียนให้มีปัญญาเพิ่มขึ้น เท่านั้น "ดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ไหว" นั่นแหละครับ