ความเห็น 58000

การศึกษาและสาระสำคัญของชีวิต: Education and the Significance of Life

น.เมืองสรวง
IP: xxx.118.108.254
เขียนเมื่อ 

"การที่รู้ตัวตนที่แท้จริงนั่นแหละ เรียกว่าการเข้าถึง เข้าใจ  แก่นธรรม ศึกษาแก่นแท้ของชีวิต เรียกว่าการเข้าใจชีวิตของตนและคนอื่น " คิดเป็น คิดได้ คิดออก คิดนอกและในตามสไตล์ของ ๆ ตน  แต่อย่ายึดติดนะเพราะในโลกใบนี้ ยังมีอะไรอีกมากมายให้เราได้ศึกษาตั้งเยอะแยะแน่ะ.........การศึกษาจึงไม่มีวันที่สุดสิ้น