ความเห็น 57935

"นก"...ปีกหัก

เขียนเมื่อ 
 • อย่าเพิ่งหนักใจ คิดจะจากกันไปไหน
  อยู่ต่อไปนะใน GotoKnow.Org
  จริง ๆ ที่นี่นกทุกตัวมีอิสระ อย่างเสรี
  เมื่อเราตีความเพื่อหักปีกตัวเอง
  เราก็จะเป็นนกปีกหัก
  แล้วเราจะหักหักปีกของตนทำไม

 

 • อย่าตีค่าสิ่งที่คนอื่นให้ค่า
  เพื่อตัดสินอิสระแห่งตน...เสียซิครับ
  เข้มแข็งและอยู่ต่อไป
  เจ้านกน้อย ขอให้อยู่อย่างอิสระและเสรี