ความเห็น 578920

การประเมินผลงานครูเชี่ยวชาญ (3)

เขียนเมื่อ 

ทศพักตร์ ทศเศียร ยี่สิบหัตถ์

ช่างแจงจัด แบ่งสรร ปันหน้าที่

หัวหนึ่งเรียน ปริญญา ดุษฎี

อีกหัวนี้ ครูเชี่ยวชาญ งานก้าวไกล

อีกหัวสอน ความรู้ อยู่กับเด็ก

อีกหัวเช็ค เคเอ็ม เติมเต็มให้

อีกหัวพัฒนางาน การวิจัย

ทุกหัวไม่...หยุดนิ่ง สร้างสิ่งดี