ความเห็น 577679

ผู้จัดการความรู้

เขียนเมื่อ 

เรียน อ.JJ ที่เคารพ

ขอเสนอว่า คุณอำนวย น่าจะเป็น รปภ. ด้วยค่ะ คือเป็นผู้ที่ทำให้ผู้ที่เข้ามาร่วมในวงสุนทรียสนทนาเกิดความรู้สึกว่าปลอดภัย เพื่อจะได้เปิดใจ เชื่อใจ ตั้งใจ ใส่ใจ และเข้าใจ โดยไม่ต้องคิดบวก คิดลบ ไม่ประเมิน ให้รับรู้ รับทราบ นำไปต่อยอด ปฏิบัติ... แต่ก็ยาก เหมือนกันนะค่ะ ...