ความเห็น 574210

ขอหนึ่ง vote เพื่อลูกหลานชาวแซ่เฮ

เขียนเมื่อ 
  • เขาขอ ID เป็นเลขบัตรประชาชน
  • กรอกแล้ว
  • เขาว่าไม่มี
  • ฮือๆๆ เขาว่าเราเป็นคนเถื่อน คนป่า แหงๆๆ
  • ฮือๆๆ เดี๋ยวลองใหม่