ความเห็น 57339

มอง...ชีวิต (2) : มีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร

เขียนเมื่อ 

คนหนุ่มอารมณ์ดี...และช่างฝัน ยึดมั่นในอุดมการณ์อย่างคุณจตุพร...ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะคะ....Detox ตนและอารมณ์ตน...กันบ่อยๆ...กันเถอะกัน...จะได้มีความสุข-สุขภาพดี....