ความเห็น 57259

การรู้จักคนเพิ่มมาอีกหนึ่งคน ก็ได้รู้แนวคิดเพิ่มมาอีกหนึ่งแนวคิด

เขียนเมื่อ 
  • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดขึ้นได้ในทุกที่ ทุกเวลา และทุกสถานการณ์ ครับ
  • คนที่ท่านอาจารย์กัลยากล่าวถึงนับว่าหายากแล้ว
  • คนที่นำความดีของคนอื่นมาเผยแพร่อย่างท่านอาจารย์กัลยา หายากยิ่งกว่าครับ
  • ขอบพระคุณมากครับ