ความเห็น 5721

แจ้งกำหนดการประชุมเสวนา UKM ครั้งที่ ๕/๒๕๔๘ วันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๔๙ ณ โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม

JR
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.วรรทณา  ที่แจ้งความคืบหน้าด้านกำหนดการนะคะ  ทางม.นเรศวรก็กำลังขมักเขม้นเตรียมความพร้อมด้านคนและข้อมูลที่จะนำไปเข้าร่วมเช่นกันค่ะ