ความเห็น 57150

ทดสอบการพูดภาษาอังกฤษกันดีกว่า(2)

เขียนเมื่อ 
วันเสาร์นี้...ก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษเสริม  พยายามทำใจให้ขยันขันแข็งและรักมันนะคุณ  การพัฒนาตนเองเป็นเรื่องที่ดี  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษต้องมีความพยายามมากกว่าสาขาอื่นจริงๆค่ะ