ความเห็น 571139

คลุกวงใน KM ศาลปกครอง (1) เริ่ม KM'51

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านเพื่อนร่วมทาง หลายเดือนก่อนไปช่วย ๕ส ที่ศาลจังหวัดขอนแก่น ใช้กระบวนการ "ลปรร เพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้กิจกรรม ๕ส" เสียดายท่านไม่ได้ให้ไปติดตาม ต่อยอดครับ