ความเห็น 57036

Tax-- The rich get richer, the poor get poorer!!!!

เขียนเมื่อ 

 

'รงค์ วงษ์สวรรค์ พญาอินทรีแห่งฟ้าวรรณกรรม ผู้ยืนอยู่ในบรรณภิภพอย่างซื่อสัตย์ และยังไม่มีท่าจะหยุดยั้ง

สำรวมต่อผู้ยากไร้ และกักขฬะต่อนักการเมือง(อุจจาระยังเป็นปุ๋ย ทุชนพวกนี้รงค์ย่ำเหยียบ และกดชักโครกทิ้งอย่างไม่แยแส ฉะนั้นอึหอม(ha-ha))

turn on, tune in, drop out ของ timothy leary-ศาสตราจารย์ ผู้ออกมาตามหาความจริงเสมือน ในนิยามของแอลเอสดี มีอิทธิพลอย่างสูงในชีวิตรงค์ รังพญาอินทรี ณ เชียงใหม่ นามกรคือ สวนทูนอิน นักจาริกแสวงบุญหลากหลาย-ณาติน้ำหมึกมากหน้าำ้้ได้เยือนเยี่ยม แต่ยังไม่ถึงสักการะ (รงค์ ยังไม่ริลงโลง ความตายยังไม่อนุญาตเขา)  

เป็นผู้บุกเบิกงานเขียนที่มีสไตล์และเป็นบลูบลัดทางภาษาอย่างจริงแท้ยิ่งกว่าพระอาฑิตย์ขึ้นตะวันออก 

 น้อมกราบ และขอให้ความนิยมอย่างสุดสวิงริงโก้ ที่กิ๊ก อ่านท่าน เหมือนท่านอ่านผองเรา (มนุษย์)

ขอให้ดื่มด่ำ ดูดดื่ม ด๊วบๆ 5555