ความเห็น 56948

ชื่อเรื่องวิจัย ยาวทำไม? : การวิจัยเชิงสำรวจ

เขียนเมื่อ 

ชื่อ..วิจัย...จะสะท้อนถึงงานที่เราทำ...

เพียงมองแค่ชื่อ...เราก็พอรู้ได้ว่า..

งานนี้พูดถึงเรื่องอะไร...ทำให้ไม่ต้องตีความมากมาย...

เห็นด้วยกับท่านอาจารย์อย่างยิ่งคะ..ว่า "ชื่อควรสื่อ-หากเขียนให้สั้นแต่ได้ใจความ...ก็น่าจะใช้แทนชื่อยาวๆ ได้"