ความเห็น 56626

โครงการที่โรงเรียนคัดเลือกให้เป็นหนึ่งนวัตกรรม

เขียนเมื่อ 

คนไร้กรอบมีแนวคิดเดียวกับดิฉันเลย  ดิฉันไม่นิยมการคัดเลือกนักเรียนที่เรียนดีมาเพื่อทำตัวเป็นผักชีโรยหน้าเท่านั้น

นักเรียนมีศักยภาพแตกต่างกันมาก  ดังนั้นครูผู้สอนทุกคนจึงต้องตระหนักถึงการเท่าเทียมกันด้วยและความสามารถ  ความพร้อมที่แตกต่างกัน  ทุกอย่างที่กล่าวมา  อยากทำอยากปฏิบัติ  แต่พวกเราก็ถูกตัดตอนความคิด  เราต้องปฏิบัติตามโครงการที่สั่งการมาแบบเร่งด่วน  โดยมีฝ่ายบริหารกำกับต้องทำแบบนั้นแบบนี้ค่ะ

ดิฉันนิยมให้รางวัลเหมือนกันแก่เด็กนักเรียน  แต่ไม่มีถ้วยบุบบู้บี้ค่ะ