ความเห็น 56572

ความคิดสร้างสรรค์กับ 5 ส

เขียนเมื่อ 

เมื่อสักห้าปีก่อน  ท่านรองผู้อำนวยการของโรงเรียนท่านจัดการอบรม 5 ส  ท่านจัดได้ดีมาก  ความประทับใจของการจัดนั้น  ดิฉันยังจำได้  เน้นการทำงานร่วมกัน  การตระหนักในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  การคัดสรรเลือกคนทำงานให้ตรงกับความสามารถ  ที่กล่าวมานี้เป็นเบื้องต้นของการนำไปปฏิบัติ

ท่านรองท่านไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง  ชื่อ  โรงเรียนวัดสังข์กระจาย  ท่านชื่อ  นางสาวจรีย์พร  โน๊ตชัยยา  ท่านเก่งมาก  ทำงานก็เก่งมาก  ดิฉันจำท่านไว้เป็นแบบอย่างในหลายๆเรื่องค่ะ  คิดถึงมาก อยากให้ท่านกลับมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่นี่ค่ะ