ความเห็น 56400

การวิจัยเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.188.59.115
เขียนเมื่อ 

เมื่อคืนนี้มาพบคำถามของ DR.SU ตอนเที่ยงคืน  และตอบมาทั้งๆที่ง่วงนอนครับ  ผมลองมาตรวจสอบดูอีกครั้งว่าได้ตกหล่นไปหรือไม่  ก็พบตกหล่นไปจริงๆ ครับ  คือ DR.SU ถามว่า  ไม่ทราบว่าจะจัดเข้าเป็นกฎชื่อใดได้บ้าง?  จึงขอตอบเพิ่มเติมดังนี้ครับ

ถ้าเป็นกฎในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติหรือวืทยาศาสตร์สังคม  ก็น่าจะจัดเป็นประเภท  กฎเชิงกาล(Temporal Laws) vs กฎร่วมสมัย(Co-Existential Laws)  

แต่ในด้านการคงอยู่  ถ้าเป็นกฎที่มนุษย์สร้างแล้ว  การคงอยู่หรือการเลือนหายไปของกฎจะขึ้นอยู่กับจิตของมนุย์  กฎที่มนุษย์สร้างได้แก่กฎในสาขาวิชาประเภท Non-science   ถ้าในสาขาวิทยาศาสตร์ก็มีข้อจำกัด  คือ กฎบางกฎเป็นจริงเฉพาะที่บริเวณแรงดึงดูดของโลก  แต่ไม่เป็นจริงเมื่อหลุดจากแรงโน้มถ่วงของโลกไปแล้ว!  จึงต้องมีกฎใหญ่ไว้อธิบายครอบคลุมกฎเล็ก  และยังมีทฤษฎีใหญ่มาอธิบายกฎใหญ่นั้นอีกทีหนึ่ง!!