ความเห็น 55947

ไม่มีวันไหนที่จะไม่มีเรื่องประทับใจใน"คน" ของภาคพยา-ธิ ของเรา

เขียนเมื่อ 

ตื่นนอน...รับรุ่งอรุณ

พลอยมีความสุขกับบันทึกนี้...

ในการทำงาน...หากเราคิดดี..พูดดี...ทำดี

เราก็มีความสุขนะคะ....

ยิ่งโดยเฉพาะ..."การคิดดี"...นี้ควรทำจนเป็นส่วนหนึ่งของ"ชีวิต"