ความเห็น 55725

“ดาระ” บ้านควนโดน : ครบเครื่องเรื่องการสืบทอด โดย พลอย นิลณรงค์

ชมรมสื่อพื้นบ้าน "โนรา" โรงเรียนวัดบ้านนา
IP: xxx.172.157.117
เขียนเมื่อ 
ได้ฝึกรำดาระ และร้องเพลงให้เพื่อนๆดู ต่างชอบเเละร้องรำตามค่ะ