ความเห็น 55618

โครงการสังเคราะห์การท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอน กับ “หัวใจการถอดบทเรียน”

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ อ.ดร.ขจิตครับ

 สำหรับกำลังใจที่มีให้กันตลอดเวลา...ขอมอบกลับไปยังอาจารย์

เช่นกันครับ

ปล.  ผมเลิกดื่มน้ำใบบัวบกแล้วครับ