ความเห็น 55576

Food Science/HR/2

นายปรัชญา พุดดี
IP: xxx.181.135.2
เขียนเมื่อ 
สวัสดีครับ ศ.ดร.จีระ ,อ.ยม เเละอ.พจนารถ สัปดาห์ที่ผ่านมามีโอกาสได้ฟังบรรยายจาก อ.พจนารถ อีกครั้ง เเละก็เป็นอีกครั้งครับที่ได้เพิ่มทุนความรู้ ในเรื่อง Balanced Scorecard ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับตัวผม เเต่อาจารย์มีวิธีการสอนที่ทำให้เข้าใจได้เเบบง่ายๆ ขอขอบคุณอาจารย์มากครับ นอกจากนี้ ศ.ดร.จีระ ได้ฝากให้วิเคราะห์ในเรื่อง วิธีการวัดค่าในสิ่งที่วัดไม่ได้ ผมขอยกตัวอย่างเรื่อง ความสุข-ความทุกข์ การวัดค่าในเรื่องนี้เป็นการวัดค่าเชิงคุณภาพที่เป็นเรื่องของความรู้สึก การจะวัดค่าสิ่งเหล่านี้สามารถวิเคราะห์ได้จากการเเสดงออกทางอารมณ์,การเเสดงออกทางเเววตา,การหัวเราะ,ร้องไห้ หรือรวมไปถึงการวัดจากคุณภาพชีวิตโดยรวมของประชากรในสังคมก็ได้ ในเรื่องที่ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในประเทศที่มีความสุขระดับต้นๆของโลกนั้น น่าจะเป็นการวัดจากสภาพจิตใจของคนไทยในช่วงที่มีการเฉลิมฉลองครบรอบการครองราชย์ครบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นช่วงเวลาที่ชาวไทยรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเเสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นที่เคารพเเละเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ปัจจุบันไทยมีสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจเเละสังคม ที่ไม่เเน่นอน ทำให้คุณภาพชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่เเย่ลง สังคมเป็นสังคมต่างคนต่างอยู่ เห็นเเก่ตัว เห็นเเก่ประโยชน์ส่วนตน อยากจะให้ลองนึกถึงคำพูดที่ว่า "บางคนที่ไม่มีอะไรเลยสามารถมีชีวิตที่เป็นสุขต่างกับบางคนที่ทรัพย์สินมากมายเเต่หาความสุขที่เเท้จริงไม่ได้ บางคนเกิดทุกข์จากการสูญเสียอะไรไป เพราะลืมไปว่าเเท้จริงเเล้วเราเเค่เท่าทุน เราไม่ได้ขาดทุน เพราะเดิมเราก็ไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นมาก่อน เเต่เดิมเราเกิดมามีเเค่ตัวเปล่าๆเท่านั้น" ผมมีสูตรความสุขที่ได้จากหนังสือเล่มหนึ่งมาให้ดู ลองใช้ดูนะครับ สูตรความสุข เครื่องปรุง ความอดทน 2 ถ้วย ความรักคนอื่น 1 หัวใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 1 กอบ ความเข้าใจคนอื่น 1 หัว เสียงหัวเราะ 1 กำ ความกรุณาปราณี 1 ขีด วิธีปรุง ผสมความอดทน ความรัก และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เข้าด้วยกัน เติมเสียงหัวเราะเข้าไปคลุกเคล้ากัน โรยความกรุณาปราณีและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เข้าไปผสมกันอย่างดี แล้วกระจายส่วนผสมนี้บนชีวิตของคุณและนำไปเสิร์ฟให้กับทุกคนที่คุณพบ... สุดท้ายขอฝากคำสอนของท่านพุทธทาสในเรื่องของความทุกข์ที่ว่า "คนที่ทำตัวให้เป็นทุกข์ คือ คนโง่ เพราะคนเราไม่ได้เกิดมา เพื่อเป็นทุกข์" ขอบคุณครับ