ความเห็น 55490

ความเห็นต่อหนังสือ "การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการคิด ชุมชนแห่งการเรียนรู้"

คณัสนันท์ ภู่ระหงษ์
IP: xxx.28.25.124
เขียนเมื่อ 

เรียน ศ.นพ.วิจารณ์

อยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้เหมือนกันคะไม่ทราบว่าจะไปหาอ่านได้ที่ไหนคะ ที่ห้องสมุดกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้หรือเปล่า

เพราะตอนนี้เรียนป.โทอยู่ที่ม.ชคะ ทำในหัวข้อเรื่องโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพโดยการประยุกต์ทฤษฎีองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือดสูง ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร และไม่รู้ว่าจะทำให้เป็นกิจกรรมให้ชุมชนทำอย่างไร จึงอยากจะค้นคว้าเพิ่มเติมคะ