ความเห็น 5543

นักศึกษาปริญญาโทการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
IP: xxx.158.118.14
เขียนเมื่อ 

ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเริ่มต้น เมื่อเริ่มความสำเร็จย่อมเป็นของเรา

ยินดีให้คำปรึกษาครับ