ความเห็น 552

จริยธรรมในการรับทุนวิจัย

ธวัชชัย
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

เรื่องจริยธรรมนักวิจัย (ethics) นี่จากประสบการณ์ผมพบว่านานาชาติถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ โดยเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวกับ "subjects" ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในสถาบันวิจัยที่เป็นที่น่าเชื่อถือนะดับนานาชาติจะมี Institutional Review Board (IRB) ที่เคร่งครัดเอาจริงเอาจัง

แต่ผมพบว่าสถาบันวิจัยของไทยเราไม่มี IRB เป็นหลักเป็นฐาน (หรือผมไม่ทราบก็ไม่แน่ใจ เพราะตัวเองไม่ค่อยได้ทำงานที่ต้องใช้ subjects ได้แต่ฟังมาจากผู้ที่มีงานเกี่ยวข้องกับ subjects ว่าเราไม่มี)

อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าวิชาเกี่ยวกับการวิจัยของเราในระดับบัณฑิตศึกษาก็มีการสอนเกี่ยวกับ ethics อยู่ทุกที่ ก็ดีครับ ... แต่ที่น่าจะเป็นปัญหาก็คือ ethics เป็นเรื่องที่สอนกันไม่ได้เท่านั้นเอง