ความเห็น 54381

Food Science/HR/2

วิทิต เลิศนิมิตมงคล
IP: xxx.120.239.137
เขียนเมื่อ 
กราบเรียน ศ.ดร.จีระ  อ.ยม อ.สมภพ  และทีมงานทุกท่าน  ผมนายวิทิต  เลิศนิมิตมงคล  จากวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้น เกี่ยวกับบทเรียนแห่งความผิดพลาด    No pain No Gain   ไม่เจ็บปวดก่อนก็ไม่สำเร็จ.................หลายคนที่ประสบความสำเร็จอยู่ในสังคมปัจจุบันนั้น  แส่วนใหญ่ต่างผ่านความผิดพลาดกันมาทั้งนั้น................. Pain ถือว่าเป็น Motivation ที่ดีอีกตัวที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความสำเร็จได้********อย่างที่บอกว่า  ถ้าเลือกได้ไม่มีใครอยากจะพบกับความผิดหวังหลอก................บทเรียนที่จัดว่ามีราคาแพงมาก คือ  บทเรียนแห่งความผิดพลาด จงใช้มันให้คุ้มค่า…..ข้อดีของความผิดพลาดและเจ็บปวด1.   ทำให้เรากลัวที่จะกลับไปเจออย่างนั้นอีก2.   ทำให้เรามีความระมัดระวังมากขึ้น (หลบเลี่ยง ป้องกัน)3.   ทำให้สามารถบอกกล่าวตักเตือนผู้อื่นได้ (ผิดเป็นครู)............คนที่คนชอบกล่าวถึง-ผิดเป็นครู            -วัวหายแล้วล้อมคอก            -ล้มแล้วต้องลุก-ไม่เจ็บไม่จำ            -ถ้าไม่รู้จักความทุกข์และจะรู้จักความสุขได้อย่างไร       

**หัวข้อต่อมาที่ทำการสนทนากัน      

*** การRe-engineering การทำงานแบบใหม่เนื่องจากแบบเก่าไม่ได้ผล  คิดใหม่  ทำใหม่  แต่ต้องทำได้จริง

***ลักษณะเป็นดังนี้ เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงàจัดได้àลูกค้าพอใจดังนั้น  องค์กรจะต้องมีการปรับตัวตลอดเวลา   ทันโลก   ทันคู่แข่ง   ***การปรับองค์กรจะต้องปรับตอนที่องค์กรยังเข้มแข็งอยู่***ศรัทธา คือ พลังแห่งสัจจะธรรมทำให้เกิดอะไรที่เราคาดไม่ถึง ให้เป็นจริงได้***ในทางทฤษฎี มีความเป็นไปได้สูง แต่ในทางปฏิบัติ ต้องขึ้นอยู่กับตัวบุคคล และความพร้อม เนื่องจากระบบเดิมอาจสร้างความเคยชิน และสร้างพฤติกรรมให้กับคนในองค์กรไว้  ดังนั้นตราบใดที่คนในองค์กรยังไม่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วผลสำเร็จอาจเกิดขึ้นช้าเกินรอ ไม่อยากจะให้เกิด Pain ก่อนแล้วจึงค่อยตื่นตัวกัน***แนวทางไนการแก้ไขปัญหา ระบบ  (WHCPDS)***เริ่มàปัญหาคืออะไร   (What)     àการแก้ไข และป้องกันมีกี่วิธี (How)     à เลือกวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไข  (Choose)     àวางแผน  ตรวจสอบ (Plan)    à พัฒนาต่อเนื่อง  (Develop)    àทำระบบเผยแผ่  (System)   
***หัดขึ้นบันได  กันหัดสอน..ถ่ายทอดสิ่งที่ทำไปแล้ว กระจายความรู้ที่ดีแก้ผู้อื่น
 หัดพิจารณา..ถึงผลที่ได้เป็นอย่างไร  ควรพัฒนาหรือแก้ไข

 

 หัดกล้า..เผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดกับเราได้ทุกเมื่อ 

 หัดคว้า..ในโอกาสที่เข้ามาไม่บ่อยครั้งในชีวิต จงบริหารให้ดี 

 หัดค้น..หาความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตน และคนอื่น

 

หัดคิด..ในสิ่งที่สร้างสรรค์ จุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆ