ความเห็น 543138

ความหวัง

มานิตา มีแก้ว
IP: xxx.26.125.101
เขียนเมื่อ 

สนใจศึกษาในเรื่องของ "จิตเวช " เพราะเห็นว่าในปัจจุบันภาวะต่างๆในสังคม มีผลต่อพฤติกรรมของคนในสังคม  ผลตามตามคือปัญหา   ดีใจที่ได้พบเว็บนี้โดยบังเอิญ  เพราะชอบมีชีวิจอยู่ด้วยการให้โอกาสตนเองในการเรียนรู้เรื่องราวชองขีวิตในทุกด้าน  ขอเป็นกำลังใจให้กะปอม  และอยากเรียนรู้ความจริงให้มากขึ้น จากอ. เชษฐา  ดังนั้นของร่วมด้วยช่วยกันเพิ่มอีกหนึ่ง